Monday, December 22, 2008

Kungliga Toaletten.

Vi börjar med lite före bilder.

Nu är det klart!

No comments: